Workshops

Välkommen till våra Workshops!

Här kan du fördjupa din kunskap om kroppen med olika spännande teman. Våra workshops är fristående från medlemskapet och är tillgängligt att signa upp sig på oavsett om du är medlem eller inte.